Kup voucher

Drogie/Drodzy przyjaciele naszej kawiarni.
Dziękujemy Wam serdecznie za dotychczasową pomoc za pośrednictwem bazarku i/lub patronite. Wasze wsparcie jest dla nas siłą, której tak bardzo teraz nam potrzeba.
Dzisiaj uruchamiamy kolejne narzędzie, za pomocą którego możecie nas wesprzeć – uruchamiamy sprzedaż voucherów, które będziecie mogły/li zrealizować w naszej kawiarni w terminie czerwiec – listopad 2020 r.
Mamy dla Was ofertę, dzięki której zapłacicie mniej, a dostaniecie WIĘCEJ! Jak to działa?
Kupujecie VOUCHER o nominale 15 zł, za który płacicie 10 zł.
Kupujecie VOUCHER o nominale 25 zł, za który płacicie 20 zł.
Kupujecie VOUCHER o nominale 50 zł, za który płacicie 45 zł.
Kupujecie VOUCHER o nominale 100 zł, za który płacicie 90 zł.
Kupujecie VOUCHER o nominale 600 zł, za który płacicie 500 zł.

Zasady zakupu voucherów:
1.wpłać daną kwotę na nasze konto bankowe:
39 1140 2004 0000 3102 7765 4449
w tytule przelewu wpisując: Voucher … (tu należy wpisać kwotę)
2.wyślij nam mail z imieniem i nazwiskiem oraz potwierdzeniem przelewu na adres: kontakt@ciekawa.com.pl
3.w ciągu trzech do pięciu dni roboczych od dnia zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie wysyłamy Wam na maila zakupiony voucher.

—————————————————————–
Regulamin sprzedaży i realizacji voucherów dla klienta indywidualnego, zwanego dalej „nabywcą” wydawanego przez Ciekawą Spółdzielnię Socjalną w Gdańsku, zwanego dalej “wydawcą”.
I. Warunki ogólne
1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy,za pośrednictwem poczty elektronicznej i do przyjmowania go do realizacji w cieKAWA kawiarnia w Gdańsku, ul. Świętojańska 68/69.
2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie wartości wskazanej przez Wydawcę.
3. Voucher może być realizowany wyłącznie w cieKAWA kawiarnia.
4. Voucher może być zrealizowany w cieKAWA kawiarnia na zakup usługi lub towaru w cieKAWA kawiarnia.
5. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
6. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości; nie wolno łączyć zakupionych voucherów.
7. Ciekawa Spółdzielnia Socjalna nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
8. Nabywcy Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do spółdzielni z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
9. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze.
II. Zasady korzystania z vouchera
1. cieKAWA kawiarnia przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są nieuszkodzone.
3. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi lub towaru jest niższa niż wartość Vouchera.
4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej nie obejmuje.
5. cieKAWA kawiarnia ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:
a) upłynął termin ważności Vouchera,
b) uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.
III. Rozliczenia i reklamacje voucherów
1. Na życzenie nabywca Vouchera, za pośrednictwem poczty elektronicznej, otrzymuje rachunek lub fakturę VAT.
2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez cieKAWA kawiarnia na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po złożeniu pisemnej reklamacji.
3. Podstawą uznania reklamacji towaru jest paragon lub faktura VAT wydana przy zakupie Vouchera.
IV Ochrona danych Osobowych
1. Proces zakupu voucherów wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych Nabywcy zgodnie z RODO określonych w polityce prywatności firmy Ciekawa Spółdzielnia Socjalna.
V. Postanowienia końcowe
1. Nabywca wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na profilu Facebook cieKAWA kawiarnia. Ciekawa Spółdzielnia Socjalna ma obowiązek udostępnienia Regulaminu Nabywcy na każde jego żądanie.
3. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców.
4. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na na profilu Facebook cieKAWA kawiarnia.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.czerwiec – listopad

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o